Sahastranaamavali

<

108 Names Sun सूर्यनारायण के 108  नाम

108 Names Sun सूर्यनारायण के 108 नाम   Published on: 2017-12-23 23:24:16

Written by Gajanan Krishna Maharaj

1. ॐ अरुणाय नमः Om arunaya namah
2. ॐ शरण्याय नमः Om sharanyaya namah
3. ॐ करुणारससिन्धवे नमः Om Karuna-rasa-sindhsindhave namah
4. ॐ असमानबलाय नमः Om asmanabalaya namah
5. ॐ आर्तरक्षकाय नमः Om arta-raksa-kaya namah
6. ॐ आदित्याय नमः Om adityaya namah
7. ॐ आदिभूताय नमः Om adi-bhutaya namah
8. ॐ अखिलागमवेदिने नमः Om akhila-gamavedine namah
9. ॐ अच्युताय नमः Om acyutaya namah
10. ॐ अखिलज्ञाय नमः Om akhilagnaya namah
11. ॐ अनन्ताय नमः  Om anantaya namah
12. ॐ इनाय नमः Om inaya namah
13. ॐ विश्वरूपाय नमः Om visva-rupaya na mah
14. ॐ इज्याय नमः Om ijyaya namah
15. ॐ इन्द्राय नमः Om indraya namah
16. ॐ भानवे नमः Om bhanave Namah
17. ॐ इन्दिरामन्दिराप्ताय नमः Om indriramandiraptaya namah
18. ॐ वन्दनीयाय नमः Om vandaniyaya namah
19. ॐ ईशाय नमः Om ishaya namah
20. ॐ सुप्रसन्नाय नमः Om suprasannaya namah
21. ॐ सुशीलाय नमः Om sushilaya namah
22. ॐ सुवर्चसे नमः Om suvarcase namah
23. ॐ वसुप्रदाय नमः Om vasupradaya namah
24. ॐ वसवे नमः Om vasave namah
25. ॐ वासुदेवाय नमः Om vasudevaya namah
26. ॐ उज्ज्वल नमः Om ujjvalaya namah
27. ॐ उग्ररूपाय नमः Om ugra-rupaya namah
28. ॐ ऊर्ध्वगाय नमः Om urdhvagaya namah
29. ॐ विवस्वते नमः Om vivasvate namah
30. ॐ उद्यत्किरणजालाय नमः Om udhatkiranajalaya namah
31. ॐ हृषीकेशाय नमः Om hrishikesaya namah
32. ॐ ऊर्जस्वलाय नमः Om urjasvalaya namah
33. ॐ वीराय नमः Om viraya namah
34. ॐ निर्जराय नमः Om nirjaraya namah
35. ॐ जयाय नमः Om jayaya namah
36. ॐ ऊरुद्वयाभावरूपयुक्तसारथये नमः Om Urudvaya-bhavaroopayukta-sarathaya namah
37. ॐ ऋषिवन्द्याय नमः Om rishivandya  namah
38. ॐ रुग्घन्त्रे नमः Om rugdhantre namah
39. ॐ ऋक्षचक्रचराय नमः Om rikshachakracharaya namah
40. ॐ ऋजुस्वभावचित्ताय नमः Om krajusvabhavavittaya namah
41. ॐ नित्यस्तुत्याय नमः Om nityastutyaya namah
42. ॐ ऋकारमातृकावर्णरूपाय नमः Om krukaramatrikavarnarupaya  namah
43. ॐ उज्ज्वलतेजसे नमः Om ujjvalatejase namah
44. ॐ ऋक्षाधिनाथमित्राय नमः Om kruksadhinathamitraya namah
45. ॐ पुष्कराक्षाय नमः Om pushakaraksaya namah
46. ॐ लुप्तदन्ताय नमः Om luptadantaya namah
47. ॐ शान्ताय नमः Om shantaya namah
48. ॐ कान्तिदाय नमः Om kantidaya namah
49. ॐ घनाय नमः Om dhanaya namah
50. ॐ कनत्कनकभूषाय नमः Om kanatkanaka bhushaya namah
51. ॐ खद्योताय नमः Om khalotaya namah
52. ॐ लूनिताखिलदैत्याय नमः Om lunit-akhila-daityaya namah
53. ॐ सत्यानन्दस्वरूपिणे नमः Om satya-ananda-svarupine namah
54. ॐ अपवर्गप्रदाय नमः Om apavarga-pradaya namah
55. ॐ आर्तशरण्याय नमः Om arta-sharanyaya namah
56. ॐ एकाकिने नमः Om ekakine namah
57. ॐ भगवते नमः Om bhagavate namah
58. ॐ सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे नमः Om sushtisthityantakarine namah
59. ॐ गुणात्मने नमः Om gunatmane namah
60. ॐ घृणिभृते नमः Om dhrinibhrite namah
61. ॐ बृहते नमः Om brihate namah
62. ॐ ब्रह्मणे नमः Om brahmane namah
63. ॐ ऐश्वर्यदाय नमः। Om esvaryadaya namah
64. ॐ शर्वाय नमः Om sharvaya namah
65. ॐ हरिदश्वाय नमः Om haridashvaya namah
66. ॐ शौरये नमः Om shauraye namah
67. ॐ दशदिक्संप्रकाशाय नमः Om dashadiksam-prakashaya namah
68. ॐ भक्तवश्याय नमः। Om bhakta-vashyaya namah
69. ॐ ओजस्कराय नमः Om ojaskaraya namah
70. ॐ जयिने नमः Om jayine namah
71. ॐ जगदानन्दहेतवे नमः Om jagad-ananda-hetave namah
72. ॐ जन्ममृत्युजराव्याधिवर्जिताय नमः Om taya janma-mrtyu-jara-vyadhi-varji
73. ॐ उच्चस्थान समारूढरथस्थाय नमः Om Uchchasthana samarudha-rathasthaya namah
74. ॐ असुरारये नमः Om asuraraye namah
75. ॐ कमनीयकराय नमः Om kamaniyakaraya namah
76. ॐ अब्जवल्लभाय नमः Om abjaballabhaya namah
77. ॐ अन्तर्बहिः प्रकाशाय नमः Om antar-bahih prakashaya namah
78. ॐ अचिन्त्याय नमः Om acintyaya namah
79. ॐ आत्मरूपिणे नमः Om atma-rupine namah
80. ॐ अच्युताय नमः

Om acyutaya namah

81. ॐ अमरेशाय नमः Om amareshaya namah
82. ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः Om parasmai jyotishe namah
83. ॐ अहस्कराय नमः Om ahaskaraya namah
84. ॐ रवये नमः Om ravaye namah
85. ॐ रवये नमः Om haraye namah
86. ॐ परमात्मने नमः Om param-atmane namah
87. ॐ तरुणाय नमः Om tarunaya namah
88. ॐ वरेण्याय नमः Om tarenyaya namah
89. ॐ ग्रहाणांपतये नमः Om grahanam pataye namah
90. ॐ भास्कराय नमः Om bhaskaraya namah
91. ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः Om adimadhyantara-hitaya namah
92. ॐ सौख्यप्रदाय नमः Om saukhyapradaya namah
93. ॐ सकलजगतांपतये नमः  Om sakalajagatam pataye namah
94. ॐ सूर्याय नमः Om suryaya namah
95. ॐ कवये नमः Om kavaye namah
96. ॐ नारायणाय नमः Om narayanaya namah
97. ॐ परेशाय नमः Om pareshaya namah
98. ॐ तेजोरूपाय नमः Om tejorupaya namah
99. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः Om hiranyagarbhaya namah
100. ॐ सम्पत्कराय नमः Om sampatkaraya namah
101. ॐ ऐं इष्टार्थदाय नमः Om aim istarthadaya namah
102. ॐ अं सुप्रसन्नाय नमः Om am suprasannaya namah
103. ॐ श्रीमते नमः Om shrimate namah
104. ॐ श्रेयसे नमः Om shreyase namah
105. ॐ सौख्यदायिने नमः Om saukhyadayine namah
106. ॐ दीप्तमूर्तये नमः Om diptamurtaye namah
107. ॐ निखिलागमवेद्याय नमः Om nikhilagamavedhyaya namah
108. ॐ नित्यानन्दाय नमः Om nityanandaya namah

Read More


© 2018 - Gajanan Astrology - All Rights Reserved